>

ICE

„Opracowanie technologii wytwarzania pasywnych systemów anty-oblodzeniowych w postaci innowacyjnych powłok superhydrofobowych na bazie nanokompozytów żywic epoksydowych”
(akronim: ICE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Lider IX”

Wartość projektu: 1 199 825,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 199 825,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01/01/2019 – 31/12/2021

Kierownik projektu: dr Jacek Marczak

Wytworzenie pasywnego systemu anty-oblodzeniowego niewymagającego użycia energii do działania jest kluczowe dla wielu dziedzin życia oraz przemysłu.
Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania powłok superhydrofobowych opóźniających zamarzanie kropli wody na ich powierzchni i zbadanie ich efektywności. Wytworzone powłoki będą cechować się wysoką efektywnością działania w zmiennych warunkach atmosferycznych bez użycia energii elektrycznej. Opracowana technologia będzie w prosty sposób aplikowana na skalę przemysłową. Proponowany program badawczy ma silnie aplikacyjny charakter o zdefiniowanym celu praktycznym oraz odbiorcy opracowywanej technologii (przemysł lotniczy i energetyczny). Badania mają również dużą wartość naukową.