Laboratorium Clean Room

Laboratorium Clean Room jest zlokalizowane w pomieszczeniach o klasie ISO 5 oraz ISO 6.

Główne techniki rozwijane i wdrażane w laboratorium to litografia optyczna i elektronowa, wytwarzanie warstw metalicznych i dielektrycznych oraz wytrawiania mokre i plazmowe. Naszą ambicją jest rozwój kompetencji w  wytwarzaniu cienkich warstw metodą osadzania warstw atomowych. Laboratorium posiada pełną zdolność do analizy i walidacji struktur wytworzonych mikrokomponentów.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl 

 • Wytwarzanie cienkich warstw:
  • Wytwarzanie warstw dielektrycznych i przewodzących (napylanie, rozpylanie magnetronowe, PECVD)
  • Nakładanie warstw polimerowych (spincoating, dipcoating)
  • Osadzanie warstw atomowych – ALD
 • Metody wytwarzania wzorów:
  • Litografia optyczna z nanoimprintem
  • Litografia elektronowa
 • Trawienie:
  • Mokre trawienie półprzewodników, tlenków, azotków
  • Reaktywne trawienie plazmowe materiałów na bazie krzemu i półprzewodników złożonych (ICP/RIE)
  • Czyszczenie mokre i plazmowe
 • Procesy Back-end:
  • Obróbka termiczna (wygrzewanie w odpowiedniej atmosferze), szybka obróbka termiczna (RTP).
 • Charakterystyka struktur:
  • Profilometria kontaktowa.
  • Profilometria optyczna
  • Mikroskopia optyczna i elektronowa (SEM)
  • Wytwarzanie mikroprzekrojów zogniskowaną wiązką jonową (FIB)
  • Elipsometia
 • Litografia:
  • SÜSS MicroTecMaskAligner MA8/BA8 z systemem do nanoimprintu
  • Heidelberg Instruments mMLA – litografia laserowa
  • Spincoater (SÜSS MicroTec, Laurell, SPS)
  • Piec do wygrzewania próbek (Binder FD 53)
  • Piec do wygrzewania próbek (Binder FD 56)
 • Trawienie plazmowe:
  • SentechPlasma ICP/RIE SI 500
 • Osadzanie próżniowe/rozpylanie:
  • Moorfield MiniLab 060
  • Moorfield MiniLab 080
  • Prevac
 • Chemiczne osadzanie z fazy gazowej:
  • Sentech PECVD SI 500 D
 • Wygrzewanie:
  • Szybka obróbka termiczna (RTP AS-One 150)
 • Charakteryzacja i pomiary:
  • Mikroskop elektronowy FEI Helios NanoLab 660 z FIB
  • Elipsometr Sentech SE850 DUV
  • Profilometr stykowy Bruker
  • Profilometr optyczny Bruker
  • Mikroskopy inspekcyjne: Leica DM 4000, DM 8000,  Keyence VHX-7000
 • Pomieszczenia Clean Room w klasie ISO 5, ISO 6