BIOBANK ŁUKASIEWICZ – PORT BLIŻEJ BADAŃ KLINICZNYCH, BLIŻEJ PACJENTA

Konkurs na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) rozstrzygnięty. Agencja Badań Medycznych wybrała 18 jednostek, które będą realizować projekty na rzecz cyfryzacji badań klinicznych. Blisko 60 mln. zł. trafi do konsorcjów, których częścią jest Grupa Badawcza Biobank Łukasiewicz – PORT, prowadzona przez dr Patrycję Gazińską. Dla Biobanku przyznane dwa granty oznaczają rozwój infrastruktury, jak również akcelerację działalności naukowej w ramach tworzonego Centrum, a także zwrot w kierunku medycyny translacyjnej.

Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową instytucją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Misją tego podmiotu jest stworzenie innowacyjnej cyfrowej infrastruktury zdrowotnej, przyczyniającej się do poprawy sposobu świadczenia opieki nad pacjentami w całej Unii Europejskiej.

Stworzenie RCMC ma służyć zarówno bezpieczniejszej analizie danych, wsparciu badań klinicznych oraz opieki szpitalnej w obszarze rozwiązań cyfrowych, a także analizie retrospektywnej.

W konsorcjum siła

Biobank Łukasiewicz – PORT otrzymał granty na projekty, które zapowiadają poszerzenie zakresu jego działalności o współpracę w ramach badań klinicznych. Nieocenioną korzyścią z udziału w projektach będzie także szeroko zakrojona i ścisła współpraca z liderami konsorcjów – ważnymi w regionie jednostkami klinicznymi:

1. 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, z którym Biobank będzie realizował projekt pn.: Utworzenie i rozwijanie zintegrowanego systemu do analizy i zarządzania ustrukturyzowanymi danymi klinicznymi i multiomicznymi w oparciu o sztuczną inteligencję w chorobach cywilizacyjnych.

2. Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu. Tytuł projektu: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w kompleksowym fenotypowaniu chorób cywilizacyjnych.

Bliska współpraca z jednostkami klinicznymi, którą właśnie rozpoczynamy, będzie krokiem milowym w rozwoju działalności Grupy Badawczej Biobank Łukasiewicz – PORT. Zwrot w stronę medycyny translacyjnej, która z założenia przekuwa teorie naukowe w rzeczywistą praktykę kliniczną, pozwoli lepiej zrozumieć chorobę pacjenta, a finalnie odnaleźć skuteczne rozwiązanie jego problemów. Dlatego bardzo cenię tę współpracę i możliwości, które prezentują RCMC – wyjaśnia dr Patrycja Gazińska.

W ramach konsorcjów Biobank będzie współpracował nie tylko ze szpitalami, ale również z innymi cenionymi jednostkami naukowymi i badawczymi: Politechniką Wrocławską, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Opolskim.

Podstawą współpracy między jednostkami zrzeszonymi w konsorcjach, obok badań klinicznych, będzie kompleksowa analiza danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Szczegółowe informacje nt. konkursu na stronie ABM.