Laboratorium Mikrobiologii

Nasze Laboratorium Mikrobiologii, jako laboratorium typu corefacility, świadczy usługi wewnętrzne i zewnętrzne naukowcom i podmiotom komercyjnym. Oferujemy szeroki wachlarz usług, począwszy od mikrobiologii żywności i środowiskowej, poprzez analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej, w tym przeciwbiofilmowej, leków i wyrobów medycznych, kończąc na produkcji bakteryjnej celulozy. Posiadamy duże doświadczenie nie tylko w pracy z wykorzystaniem metod normatywnych, ale także w tworzeniu niestandardowych układów badawczych odpowiadających na potrzeby klienta. Jesteśmy częścią kompleksu badawczego Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii dysponującego najnowocześniejszą aparaturą badawczą. Dzięki temu możemy podjąć każde wyzwanie mikrobiologiczne, jakie przed nami postawisz.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

 • Ocena wrażliwości mikroorganizmów w formie planktonicznej i biofilmowej na standardowo stosowane i eksperymentalne środki przeciwdrobnoustrojowe (antybiotyki, antyseptyki, peptydy, substancje aktywne pochodzenia roślinnego i uzyskane syntetycznie) – metodami normatywnymi oraz eksperymentalnymi
 • Ocena czystości mikrobiologicznej dostarczonych próbek (leków, wyrobów medycznych, farmaceutycznych, kosmetyków, żywności, próbek środowiskowych i innych)
 • Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych powierzchni
 • Ocena kolonizacji powierzchni
 • Przygotowanie próbek do analizy i identyfikacji mikroorganizmów metodą MALDI-TOF-MS
 • Badanie jałowości mikrobiologicznej metodą posiewu bezpośredniego
 • Oznaczenie liczby drobnoustrojów (bakterii i grzybów) w próbkach
 • Ocena lekowrażliwości drobnoustrojów
 • Liofilizacja próbek
 • Ocena skuteczności przeciwbiofilmowej opatrunków aktywnych, antyseptyków oraz innych produktów za pomocą metod BiofilmOrientedAntiseptic Test (B.O.A.T.) oraz Antibiofilm Dressing Activity Measurement (A.D.A.M.)
 • Praca z drobnoustrojami ściśle beztlenowymi – wybrane oznaczenie po konsultacji z Klientem
 • Izolacja i identyfikacja patogenów i drobnoustrojów niepatogennych z próbek żywności, środowiskowych i innych
 • Ocena zdolności materiałów do sekwestracji patogenów
 • Komory laminarne SCANLAF MARS
 • Stacja do pracy w kontrolowanych warunkach dostępności tlenu INVIVO2 500 BAKER RUSKIN
 • Wytrząsarki HT Multitron PRO
 • Wirówki Eppendorfa 5424R – 5820R
 • Termomiksery C Eppendorf
 • Liofilizator LabloncoFreeZone
 • Zamrażarki niskotemperaturowe (-80°C) Binder
 • Inkubatory, w tym inkubatory CO2 Binder
 • pH-metry, wagi analityczne
 • automat do posiewu redukcyjnego Eddy Jet IUL
 • Aparat MEDIAJET do sterylnego rozlewania pożywek na płytk