Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Łukasiewicz – PORT zajmuje się kompleksową diagnostyką SARS-CoV-2. Jest to możliwe dzięki posiadanym zasobom infrastrukturalnym oraz wykwalifikowanej kadrze. W maju 2020 r. zostało wpisane do ogólnopolskiego wykazu Laboratoriów COVID-19 prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Świadczymy usługi zewnętrznym podmiotom komercyjnym i klientom indywidualnym, mamy również podpisane umowy na świadczenia w kierunku diagnostyki SARS-CoV-2 z Oddziałem Dolnośląskim NFZ.

W ofercie naszych badań znajdują się testy genetyczne (molekularne) w kierunku wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykonywane metodą RT-PCR. Trójgenowa metoda zapewnia stuprocentową specyficzność a zestaw wewnętrznych kontroli procesu i kontroli systemowych sprawia, że proces analizy jest całkowicie monitorowany, pozwalając na sprawdzenie poprawności pobrania materiału, izolacji jak również wykluczenie czy identyfikację nieprawidłowości przebiegu reakcji PCR. Nasze laboratorium, uczestnicząc w weryfikacji oznaczeń prowadzonych przez NIZP-PZH, uzyskało całkowitą zgodność wyników badań. Uczestniczy także w zewnętrznych badaniach biegłości, osiągając każdorazowo prawidłowe wyniki prób kontrolnych.

Wyniki badań oznaczeń interpretowane i opracowywane są zgodnie z zaleceniami krajowych (PZH), europejskich(ECDC) oraz światowych (WHO) organizacji zdrowia publicznego.

Wykonujemy również testy antygenowe na obecność wirusa SARS-CoV-2 spełniające najwyższe kryteria jakości, dzięki którym zostały umieszczone w wykazie testów honorowanych przez Europejski Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego, tj. znajdują się na europejskiej wspólnej liście (common list) oraz na europejskiej liście wzajemnego uznawania (mutual recognition list) szybkich testów antygenowych. Wykonanie badania szybkim testem antygenowym znajdującym się na wymienionych wyżej listach umożliwia posługiwanie się Zielonym Certyfikatem – dokumentem ułatwiającym przemieszczanie się w czasie pandemii.

Kompleksowej diagnostyki COVID-19 dopełnia ilościowy wieloparametrowy test do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, który daje identyfikację pełnej odporności – poinfekcyjnej oraz poszczepiennej, co jest jego ogromną zaletą. Wykorzystywany w MLD Łukasiewicz PORT test dostarcza w jednym badaniu następujących informacji:

 • Dokładnie identyfikuje pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 i wytworzyli odporność ozdrowieńczą.
 • Wysoce swoiście określa poziom przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2, wytwarzanych zarówno po infekcji jak i będących głównymi przeciwciałami świadczącymi o odporności poszczepiennej.
 • Różnicuje przeciwciała swoiste dla SARS-CoV-2 od przeciwciał tworzonych w kontakcie z innymi koronawirusami takimi jak ludzkie koronawirusy NL63 czy 229E, które są odpowiedzialne za łagodne przeziębienia.
 • Różnicuje przeciwciała swoiste dla SARS-CoV-2 od przeciwciał wytworzonych w kontakcie z innymi wysoce zakaźnymi koronawirusami jak SARS-CoV oraz MERS-CoV.

Wysoki stopień zgodności wyników wykonywanych testów z wynikami  uzyskanymi za pomocą testu neutralizacji wirusa VNT, uznawanego za wskaźnik „sprawności działania” przeciwciał, gwarantuje wiarygodność informacji, czy wykryte stężenie przeciwciał ma działanie ochronne. Dzięki ujednoliceniu z Międzynarodowymi Standardami WHO  20/136 oraz NIBSC test COVID-19 może być stosowany do monitorowania stężenia przeciwciał po szczepieniu.

Oferty cenowe oraz pakiety promocyjne dla każdego rodzaju usług diagnostycznych świadczonych przez MLD Łukasiewicz – PORT dostępne są na stronie www.port.lukasiewicz.gov.pl w zakładce Oferta. Wyniki testów wykonywanych w naszym Laboratorium dostępne są w również w tłumaczeniu na język angielski.

Kontakt: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

Metody molekularne:

 • Izolacja materiału genetycznego (RNA wirusowe) w oparciu o metodę z wykorzystaniem kulek magnetycznych.
 • Detekcja materiału genetycznego w oparciu o metodę RT-qPCR (reakcja łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym z odwrotną transkrypcją).

Metody immunodiagnostyczne oparte na reakcji antygen-przeciwciało:

 • Metoda immunochromatograficzna z przepływem bocznym (membrana pokryta swoistymi przeciwciałami) do jakościowego wykrywania antygenu N wirusa SARS-CoV-2).
 • Metoda immunoblot do immunoenzymatycznego ilościowego oznaczania poziomu przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG oraz IgM w oparciu o technikę microblot (nitrocelulozowa membrana opłaszczona białkami wirusa w pojedynczym dołku płytki 96 well), z automatycznym cyfrowym, ilościowym odczytem wyników i analizą indywidualnych krzywych wzorcowych dla pojedynczego oznaczenia.

Diagnostyka molekularna:

 • Komora laminarna BSL II – 2. klasy bezpieczeństwa Mars prod. Labogene – 6 szt.
 • Termocykler Quant Studio 6Pro Real-Time PCR System – 2 szt.
 • Stacja pipetująca Dornier-LTF
 • Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa do min. 12 tys., prod. Eppendorf, model: 5810R – 1 szt.
 • Termomixer prod. Eppendorf, model Termomixer C – 12 szt.
 • Wytrząsarka typu vortex prod. IKA MS3 – 4 szt.
 • Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa do min. 12 tys. z funkcją chłodzenia prod. Eppendorf, model: 5424R – 1 szt.
 • Miniwirówka laboratoryjna, prod. VWR – model Microstar – 2 szt.

Serologia chorób zakaźnych:

 • Czytnik testów mikroblot ARRAY READER C-Serie z oprogramowaniem; TestLine
 • Automatyczna płuczka płytek ELISA – DIA3000
 • Wirówka laboratoryjna, prod. Eppendorf, model: 5810R – 1 szt.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Łukasiewicz – PORT czynnie uczestniczy w projekcie naukowym Centrum Diagnostyki Populacyjnej.

Tytuł Projektu: „Ocena podstawowych parametrów odpowiedzi humoralnej i komórkowej w przebiegu immunizacji różnymi typami szczepionek skierowanych przeciw SARS-CoV2” (skrót – Projekt Odporność).