Dr hab. Witold Konopka członkiem Komitetu Neurobiologii PAN

Dr hab. Witold Konopka z Łukasiewicz – PORT został członkiem Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję rozpoczynającą się w 2024 roku. Ten wybór to wyraz uznania dla jego osiągnięć i wkładu w rozwój neurobiologii.

Komitety Naukowe PAN stanowią reprezentację środowisk i dyscyplin naukowych, a także pełnią funkcje doradcze. Zrzeszają ekspertów z różnych obszarów nauki, tworząc przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między naukowcami. Ich celem jest między innymi upowszechnianie nauki przez organizowanie debat, dyskusji i konferencji naukowych, a także dostarczanie ekspertyz mających kluczowe znaczenie dla debaty publicznej.

Dr hab. Witold Konopka jest liderem Grupy Badawczej Neuroplastyczności i Metabolizmu w Łukasiewicz – PORT od marca 2021 roku. Wcześniej prowadził badania m.in. w Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ) w Heidelbergu oraz był wicedyrektorem Instytutu Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pełnił również funkcję szefa Laboratorium Modeli Zwierzęcych. Jego badania koncentrują się na mechanizmach regulacji metabolizmu przez mózg, mających znaczenie w walce z zaburzeniami odżywiania i otyłością. Dr hab. Konopka jest również koordynatorem projektu Horyzont Europa – SAME-NeuroID, którego celem jest wypracowanie wspólnych standardów tworzenia i wykorzystania modeli chorób neuropsychiatrycznych.