Dyrektor Łukasiewicz – PORT w Radzie Nadzorczej EIT Health InnoStars

Dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z Wrocławia, dr Andrzej Dybczyński, w Radzie Nadzorczej EIT Health InnoStars. Będzie reprezentował wszystkich polskich partnerów w organizacji zrzeszającej czołowych europejskich innowatorów w dziedzinie zdrowia.

Dyrektor Łukasiewicz – PORT dr Andrzej Dybczyński
Dyrektor Łukasiewicz – PORT

Dr Andrzej Dybczyński odebrał nominację podczas spotkania EIT Health w Sztokholmie. W radzie EIT Health InnoStars dyrektor Łukasiewicz – PORT będzie głosem wszystkich polskich instytucji i firm. Poza Siecią Badawczą Łukasiewicz są to m.in. uniwersytety medyczne w Łodzi i Gdańsku, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Łódzka. Jego kadencja rozpoczęła się w czerwcu i potrwa trzy lata.

Członkostwo w Radzie Nadzorczej EIT Health InnoStars odbieram jako zaszczyt, ale przede wszystkim docenienie tego, jak dynamicznie rozwija się Łukasiewicz – PORT od momentu swojego powstania zaledwie trzy lata temu. Ta nominacja to również zobowiązanie zarówno dla mnie, jak i Instytutu Łukasiewicz – PORT oraz całej Sieci Badawczej. Jestem przekonany, że nasze kompetencje i doświadczenie w zakresie innowacji w dziedzinie biotechnologii i zdrowia, a także prowadzenia projektów badawczych i zarządzania, pozwolą mi godnie reprezentować polskich partnerów, a także wnieść znaczący wkład w prace rady – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

EIT Health to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne działające w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. Tworzy je sieć czołowych innowacyjnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających w obszarze zdrowia wspieranych przez Unię Europejską. To ponad 140 partnerów z 14 państw Europy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii i Polski. Wśród kluczowych partnerów są m.in.  uniwersytety w Cambridge, Oxfordzie, Uppsali i Gent, Imperial College w Londynie, Towarzystwo Maxa Plancka, Instytut Karolinska, Roche, Sanofi Aventis czy Philips Electronics.

Misją EIT Health jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwój innowacji w zakresie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, a także poszukiwanie nowych możliwości i zasobów, które przyczynią się do poprawy jakości opieki medycznej w krajach Europy. Realizuje ją poprzez łączenie trzech kluczowych obszarów: biznesu, badań i edukacji, w celu wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań korzystnych zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak i ekonomii. EIT Health inicjuje projekty łączące trzy wspomniane sfery, żeby wspólnie szukać rozwiązań dla najbardziej istotnych problemów. Wśród podejmowanych zagadnień są m.in. nowe metody diagnostyki, bardziej skuteczne terapie czy infrastruktura, która usprawni organizację opieki zdrowotnej.

EIT Health InnoStars to jeden z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health, obejmujący między innymi Polskę, Włochy, Portugalię, Węgry, Czechy, Słowację, Chorwację, Słowenię, Grecję, Rumunię, Litwę, Łotwę i Estonię. Główna siedziba organizacji mieści się w Budapeszcie. Celem EIT Health InnoStars jest prowadzenie przez partnerów wspólnych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, innowacji i edukacji w obszarze opieki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, a także zmniejszania dystansu między regionami, które są liderami w zakresie innowacji i tymi, które wciąż się rozwijają.

Od 1 maja 2022 roku Łukasiewicz – PORT jest również członkiem EIT InnoEnergy, przedsięwzięcia Europejskiego Instytutu Technologicznego, którego celem jest przyspieszenie innowacji w zakresie zrównoważonej energii i inwestowanie w projekty zmierzające do transformacji energetycznej.

Dr Andrzej Dybczyński pełni funkcję dyrektora instytutu naukowo-badawczego Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. Menedżer i naukowiec z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, w tym jednostkami o charakterze badawczo-naukowym. Doktor nauk humanistycznych. Absolwent studiów MBA na Franklin University (USA). Odbył praktykę na Georgetown University w Waszyngtonie dedykowaną zarządzaniu organizacjami naukowymi. Uzyskał tytuły magistra kulturoznawstwa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończył Podyplomowe Studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej. Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego od roku 2002 do 2018. Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2005 – 2012. Kierownik Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2009 – 2014. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2008 – 2012. Ekspert Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP w latach 2013 – 2015. Konsultant Ministerstwa Obrony Narodowej w latach 2013 – 2015. Menedżer w firmie IBM w latach 2014 – 2017, odpowiadający za organizację i nadzór nad pionem wsparcia zespołów projektowych na półkuli zachodniej. Dyrektor Zarządzający w KGHM Cuprum Sp. z o.o. do lutego 2018 roku. Autor książek i artykułów naukowych z obszaru stosunków międzynarodowych i negocjacji.