KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

Jakie osiągnięcia w dziedzinie biobankowania ma na swoim koncie polskie środowisko naukowe? Jak w praktyce wygląda biobankowanie i z jakimi wyzwaniami mierzą się jednostki biobankujące w naszym kraju? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy Konferencji Biobanków Polskich. Rejestracja trwa do 26 listopada.

IV Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich odbędzie się pod hasłem „BBMRI.pl i BBMRI-ERIC – partnerstwo dla nauki”, w dniach 6.-7. grudnia 2021 r. Wydarzenie będzie miało formułę zdalną. Jego organizatorem jest Łukasiewicz – PORT wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum BBMRI.pl, polskiego węzła krajowego europejskiej sieci BBMRI-ERIC.

Konferencja Biobanków Polskich będzie doskonałą okazją do podsumowania pięciu lat członkostwa naszego kraju w strukturach BBMRI-ERIC, a także zapoznania się z najciekawszymi osiągnięciami rodzimych naukowców w dziedzinie biobankowania. Jednocześnie celem spotkania jest zacieśnienie współpracy między jednostkami biobankującymi oraz dyskusja na temat wyzwań, jakie obecnie przed nimi stoją.

W trakcie dwóch dni konferencji zaprezentowany zostanie dorobek i infrastruktura polskich biobanków, a także  organizacyjne i prawne aspekty ich funkcjonowania. Omówione zostaną rezultaty projektu BBMRI.pl, osiągnięcia polskiego środowiska na gruncie międzynarodowym oraz perspektywy członkostwa Polski w BBMRI-ERIC. Tematem jednej z sesji będzie również dalszy rozwój biobankowania oraz współpraca naukowa w oparciu o infrastrukturę BBMRI.pl.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają przede wszystkim przedstawicieli jednostek zrzeszonych w Polskiej Sieci Biobanków, jak również osoby pracujące w obszarze pobierania i biobankowania ludzkiego materiału biologicznego, wykorzystywania go do badań naukowych realizowanych w Polsce oraz na potrzeby medycyny spersonalizowanej.

Wydarzenie odbędzie się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://port.lukasiewicz.gov.pl/iv-konferencja-biobankow-polskich/.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Zdrowia oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.