Łukasiewicz – PORT liderem międzynarodowego projektu UE w celu przeciwdziałania dezinformacji

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako lider międzynarodowego konsorcjum, otrzymał grant z programu Horyzont Europa mający na celu opracowanie nowych sposobów przeciwdziałania manipulacji informacyjnej. Środki przeznaczone na realizację projektu to 3 mln euro.

Kierowane przez Łukasiewicz – PORT konsorcjum złożone z organizacji akademickich, technologicznych i analitycznych z Finlandii, Litwy, Niderlandów i Polski podpisało z Unią Europejską umowę grantową w wysokości trzech milionów euro na realizację projektu badawczego SAUFEX. Jest on poświęcony wykrywaniu, analizowaniu i przeciwdziałaniu obcej manipulacji informacyjnej i ingerencji. Grant będzie realizowany w ramach unijnego programu Horyzont Europa na rzecz obrony demokracji. Prace rozpoczną się 1 lutego 2024 r. i potrwają trzy lata.

Koordynatorem projektu SAUFEX (Secure Automated Unified Framework for Exchange) jest amb. (ret.) Tomasz Chłoń z Centrum Diagnostyki Populacyjnej w Łukasiewicz – PORT. Partnerami konsorcjum są jednostki krajowe: Uniwersytet Warszawski i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a także międzynarodowe: Debunk.org – niezależny litewski think tank technologiczny; DROG – organizacja z siedzibą w Niderlandach, która koncentruje się na zwalczaniu dezinformacji, promowaniu umiejętności korzystania z mediów oraz wspieraniu bardziej świadomego i zaangażowanego globalnego społeczeństwa; Faktabaari, czyli fińska organizacja non-profit promująca sprawdzanie faktów i umiejętności korzystania z mediów.

Łukasiewicz – PORT zapewni wiedzę specjalistyczną niezbędną do opracowania zaawansowanych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji poprzez partnerstwo z ukraińskimi specjalistami w dziedzinie uczenia maszynowego i rozwoju oprogramowania z OSavul, firmy tworzącej oprogramowanie służące przeciwdziałaniu dezinformacji pojawiającej się w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Szkodliwe skutki dezinformacji były doskonale widoczne podczas pandemii COVID-19. Dezinformacja na temat szczepionek doprowadziła wówczas do alarmująco niskich wskaźników szczepień w niektórych regionach na świecie z powodu powszechnej nieufności podsycanej teoriami spiskowymi. Fałszywe twierdzenia – od tych dotyczących szczepionek wytwarzanych z ludzkich płodów po te mówiące o chipach kontroli umysłu wprowadzanych wraz ze szczepionkami – podważyły zaufanie zarówno do wiedzy medycznej, jak i instytucji publicznych. Projekt SAUFEX przyczyni się między innymi do opracowania modeli przeciwdziałania dezinformacji zagrażającej zdrowiu populacji.

W szerszym ujęciu dezinformacja w znacznym stopniu przyczynia się do rozprzestrzeniania się mowy nienawiści i propagandy w Internecie. Tendencja ta podsyca podziały społeczne, jednocześnie zmniejszając zaufanie publiczne do instytucji – niezbędnego filaru każdej funkcjonującej demokracji. To pokazuje, jak ważne dla demokratycznych społeczeństw jest aktywne zwalczanie dezinformacji – nie tylko w imię prawdy, ale także dla zachowania wartości demokratycznych. Horyzont Europa to kluczowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji. Ułatwia współpracę i wzmacnia wpływ badań naukowych i innowacji na opracowywanie, wspieranie i wdrażanie polityk UE, przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom. Wspiera tworzenie i lepsze rozpowszechnianie wiedzy i technologii. Łukasiewicz – PORT jest obecnie zaangażowany w 3 projekty Horyzont Europa, koordynując jeden z nich dotyczący znormalizowanego podejścia do modelowania i badania zaburzeń neuropsychiatrycznych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: amb. (ret.) Tomasz Chłoń tomasz.chlon@port.lukasiewicz.gov.pl.