>

FLUSENSOR

„Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR”
(akronim: FLUSENSOR)

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
I OŚ PRIORYTETOWA RPO WM: WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE
DZIAŁANIE 1.2: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość projektu: 5 660 842,28 PLN (w tym 1 977 198,84 PLN wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 398 640,00 PLN, wkład własny: 99 660,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01/10/2016 – 30/09/2018

Kierownik projektu: dr inż. Dawid Nidzworski –SensDX Sp. z o.o.
Po stronie WCB EIT+: dr hab. Małgorzata Krzyżowska
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. SensDX Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
  2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
  3. Instytut Techologii Elektronowej Oddział Kraków

Grypa to jedna z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych i istotna przyczyna zachorowań oraz zgonów w wielu regionach świata, także w Polsce. Wirus grypy – dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym – jest jednym z najgroźniejszych patogenów na świecie. Według szacunków World Health Organization co roku na grypę i wirusy grypopodobne choruje od 330 mln do 1,575 mld ludzi, 3-5 mln osób cierpi z powodu jej ostrych objawów, umiera od 500 tys. do miliona osób. Pomimo wzrostu znaczenia diagnostyki w nowoczesnej medycynie oraz coraz większych możliwości diagnostycznych, potrzeba stworzenia taniego i łatwego w zastosowaniu testu do wykrywania wirusa grypy, pozwalającego na odczyt wyniku w kilka minut z bardzo wysoką czułością, nie została nadal zaspokojona.
Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego testu FLUSENSORA -zminiaturyzowanego, szybkiego, ultraczułego i taniego do wykrywania wszystkich serotypów wirusa grypy. Test ten będzie produkowany w dwóch wersjach: FLUSENSOR do stosowania w gabinetach lekarskich, przychodniach, laboratoriach, aptekach etc. oraz FLUSENSOR do zastosowania przez indywidualnego pacjenta.
Podstawowy element mikroczujnika to diamentowa elektroda domieszkowana borem (BDD), której powierzchnia będzie modyfikowana przy użyciu odczynników  chemicznych, a następnie opłaszczana przeciwciałami anty-M1 (oraz anty-mucyną jako kontrola wewnętrzna testu). W kolejnym etapie elektroda zostanie zanurzona w roztworze BSA w celu wyeliminowania niespecyficznych odpowiedzi podczas pomiarów.
Zgodnie z założeniami Projektu, FLUSENSOR będzie wykrywać już 5-10 wirionów wirusa grypy w wymazie z gardła pacjenta (co oznacza czułość analityczną na poziomie 99,9% tj. porównywalną z metodami molekularnymi) w czasie krótszym niż 5 minut. Innowacją w skali światowej będzie możliwość odczytu wyniku na ekranie komputera, smartfona lub tabletu oraz zastosowanie systemu informatycznego do śledzenia w czasie rzeczywistym postępów zakażeń wirusem grypy na świecie, jak też symulowanie postępu rozprzestrzeniania się ewentualnej epidemii.