>

T-CELLS

„Ocena stabilności fenotypowej limfocytów T regulatorowych w astmie ”
(akronim: T-CELLS)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA 10”

Wartość projektu: 1 349 520,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 349 520,00 PLN
Okres realizacji projektu: 30/09/2016 – 29/09/2019

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Węgrzyn

Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą dróg oddechowych z nawracającymi zaostrzeniami symptomów i następującymi po nich cyklami remodelingu tkance płuc. Zmiany strukturalne zachodzące w tkance płuc prowadzą do progresywnego pogorszenia funkcji płuc. Uważa się, że przewlekłe zapalenie w astmie jest wynikiem niekontrolowanej reakcji immunologicznej w odpowiedzi na nieszkodliwe czynniki środowiskowe. Skutkuje to aktywacją efektorowych komórek układu immunologicznego w tym limfocytów T, komórek tucznych, eozynofilów, bazofilów, makrofagów, a także komórek nabłonka dróg oddechowych jak i komórek mięśni gładkich. Spośród wymienionych, limfocyty T odgrywają kluczową rolę w regulacji zarówno wrodzonej jak i nabytej odpowiedzi immunologicznej.
Celem projektu jest zbadanie zmian w stabilności fenotypowej limfocytów Treg u osób z astmą. Wysunięto hipotezę, że limfocyty Treg u astmatyków różnią się profilem ekspresji czynników transkrypcyjnych biorących udział w utrzymaniu stabilnego ich fenotyp regulatorowych. Tak zmienione limfocyty Treg są podatne na działanie cytokin produkowanych przez nabłonek dróg oddechowych w odpowiedzi na czynniki, takie jak alergeny, wirusy i zanieczyszczenia powietrza, co powoduje u osób wrażliwych (astmatyków) konwersję FOXP3+ limfocytów Treg do exTreg. W rezultacie exTreg nabywają cech konwencjonalnych limfocytów T, tracą zdolność do hamowania zapalenia w drogach oddechowych przyczyniając się w ten sposób do zaostrzenia symptomów choroby.
Wyniki uzyskane w projekcie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat roli limfocytów Treg w patologii układu odpornościowego. Informacje naukowe opracowane w trakcie badania, przyczynią się do rozwoju nowych strategii diagnostycznych i terapeutycznych astmy. Dodatkowo, pozwolą na lepsze zrozumienie innych schorzeń o podłożu immunologicznym, w tym chorób autoimmunologicznych.