#PORTdlaBiznesu

Projekt odporność

„Projekt Odporność” to program naukowy, którego celem jest monitorowanie i porównanie profilu przeciwciał i komórkowej odpowiedzi odpornościowej u pacjentów z Dolnego Śląska, którzy otrzymali preparaty szczepionkowe różnych producentów. Badanie jest realizowane przez Centrum Diagnostyki Populacyjnej Łukasiewicz – PORT.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział pełnoletni pacjenci, którzy do tej pory nie zostali zaszczepieni przeciw COVID-19. Badaniem objęte zostaną osoby przyjmujące dwa rodzaje preparatów: dwudawkową szczepionkę firmy Pfizer oraz jednodawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson.

Co zyskają uczestnicy projektu?

 • Bezpłatny monitoring nabytej odporności na SARS-CoV-2 w okresie do 6 miesięcy od szczepienia.
 • Informacja o ilości przeciwciał zapewniających odporność krótko- i długotrwałą.
 • Informacja o ilości przeciwciał klasy IgM i IgG skierowanych przeciw białku S i N SARS-CoV-2.
 • Informacja o przechorowaniu COVID-19 (nawet bezobjawowym).
 • Ocena reakcji organizmu na przyjęte szczepienie.
 • Udział w projekcie badawczym, który przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19 i uzyskiwanej po nich odporności, a także opracowania optymalnych modeli ich podawania pacjentom.

Jakie badania zostaną wykonane?

 • Oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM i IgG w surowicy (odporność humoralna).
 • Ocena komórkowej odpowiedzi odpornościowej wywołanej szczepieniem ochronnym przeciwko SARS-CoV-2 (odporność komórkowa).

Przeciwciała IgM – pojawiają się w surowicy krwi we „wczesnej fazie” reakcji immunologicznej. Zwykle są wykrywane po upływie co najmniej 7-10 dni od immunizacji lub kontaktu z patogenem. Ich poziom z czasem spada i u wielu osób po kilku tygodniach od zakażenia przestają być wykrywane.Czy mogę wycofać się z udziału w programie?

Przeciwciała IgG – marker „późnej fazy” wytworzonej odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego. Ich poziom w surowicy wzrasta wraz z kolejnymi ekspozycjami na działanie patogenów i utrzymuje się znacznie dłużej niż IgM. Dzięki pamięci immunologicznej każdy ponowny kontakt z patogenem prowadzi do szybkiego wzrostu ich poziomu w surowicy. Obecność tych przeciwciał jest uważana za marker skutecznej immunizacji. Przeciwciała klasy IgG zwykle wykrywane są po upływie co najmniej 11 – 14 dni od immunizacji.

Jak przebiega badanie?

W ramach badania trzykrotnie  zostanie oznaczony poziom przeciwciał w pobranej próbce krwi:

 1. Przed podaniem pierwszej dawki szczepionki – w dniu szczepienia lub wcześniej.
 2. Dla szczepionki jednodawkowej­ – od trzeciego do piątego tygodnia po pierwszej dawce, a dla szczepionki dwudawkowej – przed podaniem drugiej dawki szczepionki, w dniu szczepienia.
 3. W 6. miesiącu po podaniu pierwszej dawki.

Pobrania próbek do badań dokonuje wykwalifikowany personel medyczny Centrum Diagnostyki Populacyjnej Łukasiewicz – PORT. Na potrzeby badania od pacjentów każdorazowo pobrane zostanie zaledwie 15 ml krwi.

Materiał będzie pobrany do dwóch probówek przeznaczonych do badań dwóch rodzajów odporności. Z 10 ml krwi zostaną wyizolowane komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (do badania odporności komórkowej), a z 5 ml krwi uzyskana zostanie surowica przeznaczona do wykonania badania przeciwciał w klasie IgM oraz IgG (badanie odporności humoralnej).

Pozostały po badaniu materiał zostanie przekazany do biobankowania i zanonimizowany. Może zostać wykorzystany do przyszłych badań naukowych. W przypadku konieczności odnowienia/poszerzenia zakresu wyrażonej zgody na udział w programie prowadzący badanie będzie się z Państwem kontaktował ponownie.

Czy mogę wycofać się z udziału w programie?

W dowolnym momencie trwania programu można wycofać swoją zgodę na udział w badaniu, a także zażądać usunięcia próbek lub danych z nimi związanych – bez żadnych konsekwencji i konieczności podania przyczyny.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, wszystkie dane uzyskane i procesowane w ramach badania pozostają w formie anonimowej (tzn. bez nazwiska pacjenta). Przedstawiciele uprawnionych instytucji nadzorujących mają prawo wglądu do dokumentacji osób objętych badaniem.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU

„Ocena podstawowych parametrów odpowiedzi humoralnej i komórkowej w przebiegu immunizacji różnymi typami szczepionek skierowanych przeciw SARS-COV-2”

Przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki, skontaktuj się z nami:

Tel: 71 734 74 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 16.00
E-mail: punkt.szczepien@port.lukasiewicz.gov.pl

Pobór próbek do badań wykonujemy w:

Centrum Diagnostyki Populacyjnej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
Budynek 3 oraz Mobilny Punkt Szczepień (kontener na dziedzińcu)

Jak do nas trafić?

 • pociągiem (do stacji Wrocław-Pracze),
 • autobusami linii 101 i 103 (przystanek Pracze Odrzańskie – Stacja Kolejowa),
 • samochodem – na miejscu dostępny jest bezpłatny parking.