Projekt odporność

Łukasiewicz – PORT sprawdza odporność na wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów zaszczepionych różnego typu preparatami. Zapraszamy do udziału w projekcie naukowym osoby, które jeszcze nie otrzymały pierwszej dawki szczepionki. Uczestnicy zyskają bezpłatne badania poziomu przeciwciał odpowiadających za odporność krótko- i długoterminową.

„Projekt Odporność” to program naukowy, którego celem jest monitorowanie oraz porównanie profilu przeciwciał i komórkowej odpowiedzi odpornościowej u pacjentów z Dolnego Śląska, którzy otrzymali preparaty szczepionkowe różnych producentów. Badanie jest realizowane przez Centrum Diagnostyki Populacyjnej Łukasiewicz – PORT.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział pełnoletni pacjenci, którzy do tej pory nie zostali zaszczepieni przeciw COVID-19. Badaniem objęte zostaną osoby przyjmujące dwa rodzaje preparatów: dwudawkową szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer oraz jednodawkową szczepionkę Janssen firmy Johnson&Johnson.

Jak przebiega badanie?

W ramach badania określany jest poziom przeciwciał w pobranej próbce krwi. Ilość przeciwciał oznaczana będzie trzykrotnie:

 • Szczepionka jednodawkowa COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson):
  1. Przed podaniem szczepionki.
  2. Od trzeciego do piątego tygodnia po podaniu szczepionki.
  3. W szóstym miesiącu po podaniu szczepionki.
 • Szczepionka dwudawkowa Comirnaty (Pfizer/BioNTech):
  1. Przed podaniem pierwszej dawki szczepionki.
  2. Przed podaniem drugiej dawki szczepionki.
  3. W szóstym miesiącu po podaniu drugiej dawki szczepionki.

Pobrania próbek do badań dokonuje wykwalifikowany personel medyczny Centrum Diagnostyki Populacyjnej Łukasiewicz – PORT. Na potrzeby badania od pacjentów każdorazowo pobrane zostanie zaledwie 15 ml krwi.

Co zyskają uczestnicy projektu?

 • Bezpłatny monitoring nabytej odporności na SARS-CoV-2 w okresie do 6 miesięcy od szczepienia.
 • Informacja o ilości przeciwciał zapewniających odporność krótko- i długotrwałą.
 • Udział w projekcie badawczym, który przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19 i uzyskiwanej po nich odporności, a także opracowania optymalnych modeli ich podawania pacjentom.

Wyniki badań (oznaczenie poziomu przeciwciał) można będzie sprawdzić na specjalnej platformie internetowej. Link do niej znajduje się również na stronie Instytutu w zakładce Oferta.

Przystąpienie do programu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Chęć udziału można zgłosić: