Żywność, suplementy diety

  • Badanie zanieczyszczeń i pozostałości
  • Analiza składu
  • Badania mikrobiologiczne
  • Analizy barwy produktów
  • Opracowanie wskaźników wizualnych, np. sygnalizujących zmianę temperatury

Skontaktuj się z nami

e-mail: zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl