Biobank i Instytut Genetyki Człowieka PAN razem dla RCMC

Uzyskanie finansowania z Agencji Badań Medycznych w ramach projektu Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) pozwoliło na stworzenie nowej płaszczyzny do współpracy pomiędzy Grupą Badawczą Biobank i Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Liderem Grupy Badawczej Biobank jest dr Patrycja Gazińska, która prowadzi badania nad rakiem piersi w obszarze patologii cyfrowej, doświadczalnej i molekularnej. Pracowała przez wiele lat w renomowanych jednostkach zagranicznych, takich jak King`s College London, The Institute of Cancer Research i AstraZeneca w Wielkiej Brytanii.

Prof. Ewa Strauss, IGC PAN, prowadzi badania nad podłożem genetycznym chorób sercowo-naczyniowych oraz w zakresie genetyki neonatalogicznej i onkologii pediatrycznej. Jest laureatką prestiżowych nagród w dziedzinie podłoża genetycznego tętniaków aorty brzusznej, jak również zdobywczynią grantów polskich i europejskich w ramach programu Horyzont Europa (NetZeroAICT). Obecna współpraca w ramach RCMC o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych będzie dotyczyć szerokiego programu badawczego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do oceny wyników badań histopatologicznych i danych omicznych, pochodzących z sekwencjonowania genomu człowieka i mikrobioty. Tematyka badań koncentruje się na chorobach sercowo-naczyniowych i otyłości olbrzymiej.

Biobank Łukasiewicz – PORT posiada jeden z największych w Polsce zbiorów materiału biologicznego pochodzącego od populacji ogólnej, jak i obciążonej chorobami sercowo-naczyniowymi, natomiast ekspertyza prof. Ewy Strauss umożliwi kompleksowe wykorzystanie tych zasobów do prowadzenia nowatorskich badań w medycynie, opracowania nowych terapii i personalizacji leczenia. Opracowane zostaną nowe narzędzia informatyczne wspomagające klinicystów w interpretacji wyników sekwencjonowania genomowego. Współpraca z IGC PAN wzbogaci portfolio Biobanku Łukasiewicz – PORT o ekspertyzę z zakresu genetyki człowieka i jej wykorzystania w badaniu chorób cywilizacyjnych. Wkładem Łukasiewicz – PORT w projekt będzie z kolei wsparcie IGC PAN w tworzeniu nowego biobanku, dzięki któremu krajowe zbiory zostaną poszerzone o nowe kolekcje.

Życzymy dr Patrycji Gazińskiej i prof. Ewie Strauss owocnej współpracy!