Szkolenie online

Widening w Horyzoncie Europa szansą na zwiększenie potencjału instytucji naukowych działających w obszarze zdrowia i technologii medycznych.

DATA: 20.12.2022, godz. 10.00-13.00
MIEJSCE: online

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie zaprasza na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z możliwościami, jakie dają poszczególne narzędzia z obszaru szerszego uczestnictwa i wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zainteresowanych zapraszamy również do udziału w warsztatach, które będą kontynuacją szkolenia. Uczestnicy dowiedzą się, jak z sukcesem złożyć wniosek do konkursu Twinning oraz Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont Europa i rozwinąć skrzydła instytucji naukowej z obszaru zdrowia. Warsztaty odbędą się 13.01.2023 w formule stacjonarnej. Wymagana jest osobna rejestracja.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • wprowadzenie do pakietu Widening (szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej),
  • omówienie zasad udziału w konkursach oraz reguł aplikowania wraz z aspektami finansowymi,
  • przedstawienie wybranych konkursów pakietu wideningowego na lata 2023-2024, tj. najnowszych konkursów Twinning, Teaming for Excellence, Hop On, ERA Chairs oraz Excellence Hubs,
  • przedstawienie wybranych przykładów projektów z obszaru zdrowia/ MedTech (success stories),
  • sesja pytań i odpowiedzi,
  • podsumowanie – BPK TMiZ.

Prowadzący:

  • Katarzyna Banyś – ekspertka ds. programu Horyzont Europa Branżowego Punktu Kontaktowego z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów programów ramowych oraz koordynowaniu Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. programów badawczych UE, wspierającego naukowców i przedsiębiorców w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów badawczych.
  • Katarzyna Walczyk-Matuszyk – w latach 2008 – 2022 pełniła funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego m.in.: w zakresie Potencjału Badawczego w 7. Programie Ramowym, Widening w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznego wsparcia polskich podmiotów w skutecznym aplikowaniu o środki Programów Ramowym. Jej udziałem jest sukces trzech polskich koordynatorów w konkursie Teaming for Excellence w Horyzoncie 2020, są to Centra Doskonałości SANO (Cyfronet AGH, Kraków), NOMATEN (NCBJ, Warszawa), ENSEMBLES3 (ITME, Warszawa). Posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów realizowanych z Programów Ramowych jako koordynator oraz lider pakietów zadań.
  • Anna Nikodym-Bilska oraz Dariusz Janusek – wieloletni ewaluatorzy w Programach Ramowych oraz autorzy wielu wniosków, które uzyskały finansowanie. Doświadczeni trenerzy prowadzący warsztaty z wykorzystaniem metodologii Business Model Canvas.

Link do rejestracji: Widening w Horyzoncie Europa szansą na zwiększenie potencjału instytucji naukowych (clickmeeting.com)

Przydatne informacje: Link do Programu pracy szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Informacje o warsztatach stacjonarnych 13.01.2022: obowiązuje osobna rejestracja.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona – pierwszeństwo  dla uczestników reprezentujących obszar zdrowia i technologii medycznych.

Dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe
dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa