Warsztaty w Łukasiewicz – PORT

Jak z sukcesem złożyć wniosek do konkursu Twinning oraz Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont Europa i rozwinąć skrzydła instytucji naukowej z obszaru zdrowia.

DATA: 13.01.2023, godz. 9.00-16.00
MIEJSCE: Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Kampus Pracze, Budynek C, parter, sala 0.27

Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie zaprasza na warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznają się ze szczegółami konkursu oraz dowiedzą, jak z sukcesem złożyć wniosek w ramach obszaru Twinning i Teaming for Excellence programu Horyzont Europa.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 powitanie uczestników

9.15 – 10.30 TWINNING: omówienie szczegółów konkursu, praktyczne elementy przygotowania wniosku projektowego

10.30 – 10.45 przerwa na kawę

10.45 – 12.30 TWINNING: c.d. praktyczne elementy przygotowania wniosku projektowego oraz aplikacja krok po kroku, przykłady projektów

12.30 – 13.00 obiad

13.00 – 14.15 TEAMING FOR EXCELLENCE: prezentacja zasad najnowszego konkursu, praktyczne wskazówki aplikacji, w tym m.in. trwałości centrum oraz modelu inwestycyjnego (wskazanie instytucji, z którymi należy współpracować przy tworzeniu wniosku)

14.15 – 14.30 przerwa na kawę

14.30 – 15.45 TEAMING FOR EXCELLENCE: część warsztatowa poświęcona wypracowaniu kluczowych elementów wniosku projektowego dotyczących działania i trwałości centrum przy wykorzystaniu metodologii Business Model Canvas

15.45 – 16.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

 Prowadzący:

  • Katarzyna Walczyk-Matuszyk – w latach 2008 – 2022 pełniła funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego m.in.: w zakresie Potencjału Badawczego w 7. Programie Ramowym, Widening w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie skutecznego wsparcia polskich podmiotów w skutecznym aplikowaniu o środki Programów Ramowym. Jej udziałem jest sukces trzech polskich koordynatorów w konkursie Teaming for Excellence w Horyzoncie 2020, są to Centra Doskonałości SANO (Cyfronet AGH, Kraków), NOMATEN (NCBJ, Warszawa), ENSEMBLES3 (ITME, Warszawa). Posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów realizowanych z Programów Ramowych jako koordynator oraz lider pakietów zadań.
  • Anna Nikodym-Bilska oraz Dariusz Janusek – wieloletni ewaluatorzy w Programach Ramowych oraz autorzy wielu wniosków, które uzyskały finansowanie. Doświadczeni trenerzy prowadzący warsztaty z wykorzystaniem metodologii Business Model Canvas.
  • Katarzyna Banyś – ekspertka ds. programu Horyzont Europa Branżowego Punktu Kontaktowego z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów programów ramowych oraz koordynowaniu Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. programów badawczych UE, wspierającego naukowców i przedsiębiorców w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów badawczych.

Przydatne informacje: Link do Programu pracy: szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona – pierwszeństwo  dla uczestników reprezentujących obszar zdrowia i technologii medycznych.

Formularz rejestracyjny:


Dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe
dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa