>

Akcelerator Trwałość

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii to największe w Polsce centrum badawczo-rozwojowe typu RTO, którego celem jest integracja środowiska naukowego z biznesem, inkubacja innowacyjnych projektów, tworzenie start-upów i rozwijanie międzynarodowych powiązań. Na swoim koncie Łukasiewicz – PORT ma już 14 utworzonych spółek technologicznych i 4 zyskowne wyjścia z inwestycji. Wszystkie spółki powstały w ramach działającego od 2009 r. projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym”.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Szukamy pomysłów na start-upy technologiczne działające na styku co najmniej dwóch spośród następujących obszarów: nanotechnologie, nowe materiały, biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne, alternatywna energia odnawialna oraz technologie komunikacyjne i informacyjne.

Dlaczego takie hybrydowe rozwiązania?

Jesteśmy zdania, że to na styku różnych dyscyplin naukowych dochodzi do najciekawszych i potencjalnie najbardziej zyskownych rozwiązań. Poza tym, w tych dziedzinach specjalizuje się nasze centrum. Dzięki takiemu podejściu możemy zapewnić wybranym przez nas pomysłom wsparcie w postaci dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Na co mogą liczyć start-upy współpracując z PORT?

 • na dofinansowanie do kwoty 200 tys. Euro, w zamian za co PORT obejmuje udziały w spółce (jednak nie więcej niż 49%)
 • na ulokowanie swojej spółki w Kampusie Pracze i na dostęp do najnowocześniejszej w Polsce infrastruktury laboratoryjnej 
 • na doradztwo, wsparcie biznesowe i pomoc merytoryczną specjalistów od biznesplanów
 • na wsparcie w kwestiach organizacyjnych, takich jak założenie spółki i bieżące monitorowanie jej działalności
 • na pomoc w poszukiwaniu inwestorów do kolejnych rund finansowania

Jak zgłosić swój pomysł?

Aby otrzymać wsparcie należy przejść przez kilka etapów. Pierwszym jest wypełnienie  Formularz zgloszeniowy oraz Deklaracja o braku powiazań i przesłanie ich na adres: akcelerator@port.lukasiewicz.gov.pl.

Na początek każdy pomysłodawca przedstawia pomysł, cel, fazę zaawansowania, a także zespół, który nad nim pracuje.

Anna Laskowska
Kierownik Działu Transferu Technologii
email: anna.laskowska@port.lukasiewicz.gov.pl
tel: +48 727 665 508

Anna Kołodyńska
Główny Specjalista ds. Planowania i Monitoringu
email: anna.kolodynska@port.lukasiewicz.gov.pl
tel:+48 71 734 72 12

Celem projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym” jest  identyfikowanie pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań technologicznych i zachęcenie ich do rozpoczęcia i rozwijania działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how i/lub patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek typu start-up.

Kogo szukamy?

Poszukujemy Gniazd Innowacji – zespołów lub osób posiadających zdolność generowania w sposób „ciągły” innowacyjnych pomysłów, chętnych do uczestniczenia w procesie opracowania nowatorskich technologii oraz zainteresowanych odniesieniem sukcesu rynkowego. Zwracamy uwagę nie tylko na specjalistyczną wiedzę naukową, ale także na doświadczenie w biznesie i dotychczasowe osiągnięcia pomysłodawców.

Dlaczego poszukujemy Gniazd Innowacji, a nie pojedynczych pomysłów innowacyjnych?

Nasze podejście wynika z przekonania, że pojedynczy pomysł innowacyjny w określonych okolicznościach może okazać się nieatrakcyjny rynkowo lub technologicznie. Potrzebna jest wówczas jego zasadnicza modyfikacja lub całkowicie nowe rozwiązanie, która spółka zacznie wdrażać na rynek. Potencjał do generowania nowych pomysłów zwiększa również prawdopodobieństwo opracowania przez spółkę kolejnych produktów, które zasilą jej portfolio i zwiększą przychody.

Jakie projekty nas interesują?

Poszukujemy pomysłów opartych na co najmniej dwóch spośród poniższych dziedzin:

 • NANO: nanotechnologia i nowe materiały
 • BIO: biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne
 • ENERGIA: alternatywna energia odnawialna
 • ICT: technologie komunikacyjne i informacyjne

Wierzymy, że z połączenia różnych dyscyplin naukowych wychodzą często najciekawsze i najbardziej zyskowne rozwiązania.

Co oferujemy i na jakich zasadach współpracujemy?

Pomysłodawcy, który się do nas zgłoszą, mogą liczyć na:

 • dokapitalizowanie w maksymalnej wysokości 200 000 EUR na jedną założoną spółkę (takie ograniczenie kwoty wynika z regulacji unijnych i zasady de minimis)
 • większościowy udział w tworzonej spółce – w zamian za wkład finansowy PORT nie może objąć więcej niż 49% udziałów
 • wsparcie w kwestiach organizacyjnych, takich jak założenie spółki i bieżące monitorowanie jej działalności
 • wsparcie biznesowe i doradztwo
 • pomoc w poszukiwaniu inwestorów do kolejnych rund finansowania oraz klientów

Dokapitalizowane przez nas spółki mogą liczyć dodatkowo na możliwość ulokowania swojej działalności w Kampusie Pracze, a to oznacza równocześnie m.in.:

 • dostęp do doskonałej i nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej
 • możliwość bezpośredniego i wygodnego zlecania pomiarów i analiz
 • możliwość korzystania z powierzchni laboratoryjnych
 • dostęp do usług recepcyjnych i funkcjonalnego zaplecza socjalnego
 • możliwość wynajmu powierzchni biurowych i salek konferencyjnych

Czego wymagamy?

Konieczne jest wniesienie przez Pomysłodawców do spółki wartości niematerialnych i prawnych, a także choćby minimalne zaangażowanie finansowe.

Projekt Akcelerator został sfinansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

LIPID SYSTEMS SP. Z O. O., WROCŁAW

Celem spółki jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nanotechnologii farmaceutycznych. Pierwszym przedsięwzięciem, nad którym pracuje zespół wchodzący w skład Spółki, jest opracowanie nowej postaci generycznego leku onkologicznego.
Strona internetowa firmy Lipid Systems Sp. z o. o.

W lipcu 2015 udziały w spółce zostały sprzedane.

SIMPLY USER SP. Z O. O., KRAKÓW

W ramach inwestycji stworzone zostanieprofesjonalne laboratorium specjalizujące się w badaniach i projektach ergonomicznych oraz marketingowych (interfejsy, produkty interaktywne, produkty reklamowe) w oparciu o badania neuropsychologiczne.

Oferta Simply User Sp. z o. o. skierowana jest do firm zainteresowanych efektywnym projektowaniem strategii marketingowych i zarządzaniem nimi.
Strona internetowa firmy Simply User Sp. z o. o.

NUMED SP. Z. O. O., CIECHANÓW

W ramach działalności spółki Numed Sp. z. o. o.stworzone zostanie innowacyjne urządzenie przeznaczone dla diagnostyki próchnicy wtórnej oraz badań endodontycznych w stomatologii. Urządzenie oparte jest na nieinwazyjnej i całkowicie nieszkodliwej technologii pomiarów bioharmonicznych, będącej rozwinięciem stosowanej już z powodzeniem w diagnostyce medycznej technologii pomiarów bioimpedancyjnych.

Budowane urządzenie będzie miało istotną przewagę nad jedynymi dostępnymi dotąd sposobami diagnostyki próchnicy wtórnej, tj. „dobrym okiem” specjalisty oraz zdjęciami rentgenowskimi. Dodatkowo będzie ono mogło zastąpić używane już w endodoncji klasyczne (liniowe) urządzenia bioimpedancyjne, przewyższając je możliwościami.
Strona internetowa firmy Numed Sp. z. o. o.

W styczniu 2013 r. udziały w Numed sp. z o.o. zostały sprzedane funduszowi WS Investments.

EKOINWENTYKA SP. Z O. O., RUDA ŚLĄSKA

Prowadzona przez Spółkę działalność polega na opracowaniu oraz implementacji innowacyjnych, ekonomicznie i ekologicznie atrakcyjnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu oraz rynku ochrony środowiska, w szczególności w obszarze biodegradacji lotnych związków organicznych.

Model biznesowy Spółki zakłada świadczenie kompleksowych usług w zakresie projektowania, przenoszenia skali oraz poprawnej eksploatacji przemysłowych bioreaktorów, optymalizacji pracujących w przemyśle reaktorów, możliwości opracowania założeń i projektu technologicznego procesu biooczyszczania gazów w reaktorach trójfazowych pod wybraną  instalację, a także wybór i adaptację mikroorganizmów do wybranego zanieczyszczenia.
Strona internetowa firmy Ekoinwentyka Sp. z o.o.

NANOVECTORS SP. Z O. O., WROCŁAW

Istotą przedsięwzięcia jest opracowanie ikomercjalizacja skutecznych nanowektorowych zabezpieczeń różnych materiałów przed fałszerstwem. Nanowektory mogą być w stosunkowo prosty sposób wprowadzone jako napełniacz do papieru, tuszu, toneru drukarki, szkieł, tworzyw sztucznych, a nawet cieczy. Tym samym nanowektory stosowane mogą być jako zabezpieczenia większości dokumentów (banknoty, papiery wartościowe, dokumenty publiczne, paszporty, bilety), przy zabezpieczaniu produktów markowych (butelki, skóra, metki), dzieł sztuki i antyków (farby, lakiery), a także paliw ciekłych.  Przewagą oferowanej przez Spółkę technologii wobec stosowanych obecnie zabezpieczeń o podobnych funkcjonalnościach, jest relacja poziomu bezpieczeństwa i kosztu.
Strona internetowa firmy Nanovectors Sp. z o.o.

BOSSG & EIT+ TECHNOLOGIES SP. Z O. O., WROCŁAW

W ramach działalności spółki opracowana zostanie unikalna w skali światowej, nowa technologia chemicznego niszczenia magnetycznych nośników danych (dysków twardych).  Technologia ta będzie najbezpieczniejszą i w pełni skuteczną, mobilną metodą niszczenia magnetycznych nośników danych dostępną na rynku.
Strona internetowa firmy BOSSG & EIT+ Technologies Sp. z o. o.

INCUVO SP. Z O. O., KATOWICE

Przedmiotem działalności spółki jest opracowanie platformy sieciowej służącej do tworzenia, udostępniania i korzystania z multimedialnych treści opartych o naturalne interfejsy użytkownika (interakcja poprzez dotyk, głos, gesty). Platforma opracowana przez spółkę Incuvo będzie składała się z platformy sieciowej i edytora  do tworzenia aplikacji. Witryna będzie umożliwiała użytkownikom pobieranie nowych treści (darmowe i płatne), publikowanie treści (dostępnych dla wszystkich lub dla wybranych osób) oraz komentowanie i ocenianie treści stworzonych przez innych użytkowników.

Obecnie na rynku nie istnieje żadne oprogramowanie pośredniczące (middleware), które pozwoliłoby na zrobienie podobnego projektu w pełnym zakresie.
Strona internetowa firmy Incuvo Sp. z o. o.

W październiku 2013 r. udziały w firmie Incuvo zostały sprzedane grupie inwestorów prywatnych.

MICROSCOPEIT SP. Z O. O.WROCŁAW

Celem spółki MicroscopeIT jest opracowanie zaawansowanego systemu analizy obrazów mikroskopowych dla jednostek medyczno-diagnostycznych oraz naukowo-badawczych.

Proponowane rozwiązanie pracować będzie niezależnie od źródła pochodzenia obrazu. Obok dedykowanych algorytmów i metod zawierać będzie również algorytmy samouczące, dzięki którym możliwe będzie utworzenie dedykowanej dla użytkownika metody analizy jego danych obrazowych. Umożliwi to wsparcie dla mniej zaawansowanych użytkowników przy przeprowadzaniu zaawansowanych badań analitycznych. W celu dotarcia do różnych grup klientów, system opracowany przez spółkę będzie sprzedawany jako oprogramowanie instalowane u klienta oraz usługa internetowa na stronie serwera analizy obrazu (w systemie SaaS – Software as Service).
Strona internetowa firmy MicroscopeIT Sp. z o. o.

HYBRID GLASS POLAND SP. Z O. O., WROCŁAW

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, rozwój i komercjalizacja szkieł hybrydowych o różnych właściwościach. Właściwości otrzymywanego w procesie zol-żel szkła hybrydowego umożliwiają pokrywanie nim różnego rodzaju materiałów dla zapewnienia im większej wytrzymałości, barierowości, odporności chemicznej i uzyskania innych określonych właściwości fizycznych.
Strona internetowa firmy Hybrid Glass Poland Sp. z o. o.

INFERMEDICA SP. Z O. O. , WROCŁAW

Celem projektu jest stworzenie oraz komercyjne wykorzystanie uniwersalnego systemu ekspertowego o nazwie Doktor-Medi, pełniącego funkcję asystenta w dziedzinie ogólnej diagnostyki medycznej. System ekspertowy Doktor-Medi składał się będzie z trzech kluczowych elementów: medycznej bazy wiedzy, algorytmu wnioskowania oraz interfejsu użytkownika.

System zaprojektowany został z myślą o zastosowaniach internetowych w modelu SAAS (ang. Software As a Service), dzięki czemu możliwe są dowolne formy dystrybucji systemu (strony internetowe, aplikacje mobilne, dedykowane aplikacje na komputery stacjonarne i inne).
Strona internetowa spółki Infermedica Sp. z o. o.

W listopadzie 2013 r. spółka Infermedica została dokapitalizowana przez inwestora – Innovation Nest, a w styczniu 2016 udziały zostały sprzedane funduszowi Venture Incubator.

NAURU SP. Z O. O., WROCŁAW

Celem przedsięwzięcia realizowanego w ramachdziałalności Spółki jest udostępnienie analitykom przyjaznego w obsłudze i precyzyjnego narzędzia do wizualnej analizy danych, umożliwiającego szybką ocenę eksperymentów, analiz oraz wyselekcjonowanie wzorców w obszernym zbiorze danych o wielkości często przekraczającej 100 tys. wierszy, oraz połączenie tych danych z obrazami cyfrowymi. Grupę docelową dla opracowywanego przez Spółkę rozwiązania stanowią przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny, obszar usług badawczo-rozwojowych oraz placówki naukowe.
Strona internetowa spółki Nauru Sp. z o.o.

INNOVALAB SP. Z O. O., KRAKÓW

Celem Spółki jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczania materiałów przed fałszerstwem. Technologia znakowania wysokojakościowych materiałów na bazie tworzyw sztucznych polega na produkcji odpowiednich fluoroforów (znaczników fluorescencyjnych), które będą dodawane do tworzyw w niewielkich ilościach jako znaczniki firmowe producentów materiałów o określonych parametrach, w celu odróżnienia wyrobów oryginalnych od ewentualnych podróbek. Obecnie na rynku dostępne są technologie zapewniające zbliżoną funkcjonalność, jednak proponowane rozwiązanie cechuje przewaga wynikająca z relacji bezpieczeństwo/koszt. Przedsięwzięcie ma charakter hybrydowy, ponieważ dotyczy obszaru nanotechnologii oraz ICT.
Strona internetowa firmy InnovaLab Sp. z o.o.

SOLUTIONS4GA SP. Z O. O., WARSZAWA

Zmiany zachodzące w sektorze małego lotnictwa w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej stwarzają znaczne możliwości dla rozwoju i dostarczania na rynek innowacyjnych produktów. Przedmiotem działalności spółki Solutions4GA jest projektowanie i dostarczanie na rynek pod własną marką produktów, urządzeń i rozwiązań dedykowanych dla klientów z branży lotnictwa ogólnego. Oferta Spółki skierowana jest przede wszystkim do właścicieli lotnisk i lądowisk.
Strona internetowa firmy Solutions4GA Sp. z o. o.

Oferujemy nawiązanie długotrwałych relacji zmierzających do utworzenia spółki technologicznej. Powstałe spółki na etapie preinkubacji zostaną wyposażone w wiedzę dotyczącą modelu biznesowego, informacje branżowe, strategię rozwoju, zasoby ludzkie i organizacyjne. Tak skonfigurowany podmiot, przy wsparciu kapitałowym w postaci środków finansowych będzie wspierany przez nadzór właścicielski.

USŁUGI NA ETAPIE PREINKUBACJI:

 • ocena wartości i umiejętności przekazywania wiedzy dotyczącej innowacyjnych wyników badań – przygotowanie raportu z oceny wraz z rekomendacjami. Proces oceny ogólnej  pomysłu ma charakter orientacyjny i służy  identyfikacji problemów związanych z techniczną i rynkowej wartością pomysłu – trwa około 2 miesięcy
 • usługi doradcze i eksperckie, coaching, wspólne, modelowanie i tworzenie nowego biznesu, badania rynku, tworzenie planów i strategii finansowych, marketingowych, technologicznych, wycena know-how/patentów, opracowywanie biznes planów związanych z wprowadzaniem technologii na rynek.

Ocena szczegółowa ma celu doprecyzowanie procesu komercjalizacji i przejście od etapu tworzenia koncepcji komercjalizacji do etapu rozwoju działalności biznesowej aż do stworzenia kompletnego biznesplanu związanego z wprowadzeniem technologii na rynek.

USŁUGI  ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM KAPITAŁOWYM:                

 • usługi prawne ponoszone w związku z opracowaniem umów spółek i procesu negocjacji ich treści, do momentu wpisania spółki do KRS,
 • inwestycja do wysokości de minimis (200 000 €)
 • zapewnienie profesjonalnego nadzoru właścicielskiego

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z  koordynatorem projektu „Akcelerator”.