>

DEEP-UV

„New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”
(akronim: DEEP-UV)

Projekt grantowy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)

IV OŚ PRIORYTETOWA PO IR: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
DZIAŁANIE 4.4: Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego
PROGRAM: TEAM TECH

Wartość projektu: 3 498 858,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 498 858,00 PLN
Okres realizacji projektu: 1/10/2017 – 30/09/2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. Detlef Hommel

W ramach projektu zespół prof. dr hab. Detlefa Hommel’a zamierza, we współpracy z firmą Philips Polska, opracować i wprowadzić na rynek nowe, rewolucyjne ultrafioletowe diody elektroluminescencyjne (LED UV), przeznaczone m. in. do oczyszczania wody oraz sterylizacji pomieszczeń i narzędzi medycznych. Zastąpią one, obecnie wykorzystywane w tych zastosowaniach, lampy rtęciowe. W odróżnieniu od lamp rtęciowych, diody LED UV nie potrzebują czasu na rozgrzanie, więc można je włączać i wyłączać w ciągu kilkudziesięciu nanosekund lub jeszcze szybciej. Są one przyjazne dla środowiska, mają bardzo mocną i zwartą budowę i mogą być użytkowane przez bardzo długi czas. Ponadto diody LED UV działają przy umiarkowanych napięciach stałych, dzięki czemu idealnym źródłem zasilania są w ich przypadku baterie lub ogniwa słoneczne. Najważniejszą zaletą diod LED UV jest jednak możliwość dostrojenia emitowanej długości fali i uzyskania bardzo selektywnego spektrum, tj. najbardziej odpowiedniego dla danego zastosowania. Przewiduje się, że ze względu na te zalety, diody LED UV wkrótce zrewolucjonizują rynek.