>

HIVasRNAMap

Rola antysensownych transkryptów HIV w ustanowieniu latencji: genomowa mapa antysensownych
RNA w celu zrozumienia w jaki sposób regulują one transkrypcję HIV

(akronim projektu: HIVasRNAMap)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA BIS-12”

Nr projektu: 2022/46/E/NZ6/00022
Wartość projektu: 3 724 878 PLN
Wartość dofinansowania: 3 724 878 PLN
Okres realizacji projektu: 02/10/2023 – 01/10/2027

Kierownik projektu: dr Heng-Chang Chen

Projekt realizowany w konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Celem tego projektu jest zrozumienie, w jaki sposób antysensowne transkrypty wirusa HIV (powodującego chorobę AIDS) zakłócają transkrypcję sensownego RNA, napędzaną przez powtarzające się fragmenty na końcu 5’ sekwencji HIV, a następnie promują ustalenie latencji HIV. Kolejnym celem jest pogłębienie wiedzy na temat transkrypcji antysensownego RNA i ekspresji genów. Zasadniczo, praca ta będzie znaczącym postępem koncepcyjnym w badaniach translacyjnych o wartości rynkowej, mających na celu ocenę potencjału nadmiernej ekspresji ektopowej antysensownych transkryptów HIV, które mogą służyć jako cel terapeutyczny w leczeniu infekcji HIV-1.