>

ILC2-Me

„Analiza przeciwnowotworowego potencjału ILC2 w czerniaku”.

(akronim projektu: ILC2-Mel)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA BIS-12”.

Nr projektu: 2022/46/E/NZ6/00131
Wartość projektu: 3 954 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 954 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2023/10/ 02– 2027/10/01

Kierownik projektu: dr Marek Wagner

Celem projektu jest ocena ochronnej roli ILC2 w czerniaku poprzez analizę ich interakcji ze składnikami mikrośrodowiska guza. Dogłębniejsze zrozumienie roli ILC2 w nowotworach przyczyni się do rozwoju dziedziny badań – immunologii nowotworów.

W przeciwieństwie do chemioterapii i radioterapii, immunoterapia nie atakuje samego nowotworu. Zamiast tego pomaga układowi odpornościowemu pacjenta w rozpoznawaniu i niszczeniu komórek nowotworowych. Dlatego kluczowe znaczenie dla skutecznej immunoterapii nowotworów ma wiedza na temat interakcji między składnikami złożonego mikrośrodowiska guza.