>

INFRASTARt

„Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
w celu zwiększenia wykorzystania infrastruktury B+R i umiędzynarodowienia działalności instytutu.”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu
zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt.

(akronim : INFRASTARt)

Nr projektu: INFRASTARt-I/0003/2021-00
Okres realizacji projektu:  od 19.10.2021 do 31.12.2024
Kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R i umiędzynarodowienie działalności Instytutu w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R- „INFRASTARt”.


INWESTYCJA ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ