>

PORT NEURO

Dofinansowano ze środków ministerstwa edukacji i nauki

Projekt dotyczy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej dedykowanej zagadnieniom z zakresu neurobiologicznych mechanizmów leżących u podłoża chorób psychiatrycznych. Celem projektu jest wymiana wiedzy, pomysłów badawczych, upublicznienie i promowanie najnowszych i najważniejszych osiągnięć naukowych w obszarze neuropsychiatrii.

Projekt „Organizacja pierwszej międzynarodowej konferencji PORT FOR HEALTH: NEUROSCIENCE 2021” dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SP/513501/2021 w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych.
(akronim: PORT NEURO)