>

PROTFEED

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu

„OPUS-18”

Regulacja neuronów stymulujących głód AgRP przez mikroRNA

Akronim projektu: (PROTFEED)

Nr projektu: 2019/35/B/NZ4/02831

Wartość projektu: 2 385 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 385 600,00PLN
Okres realizacji projektu: od 20.07.2020r. do 19.07.2025r.

Kierownik projektu: dr Witold Adam Konopka

Zaburzenia apetytu kontrolowane za pomocą mózgu, takie jak jadłowstręt czyli anoreksja, bulimia lub zaburzenia związane z objadaniem się, stają się jednym
z głównych problemów psychicznych naszego społeczeństwa, szczególnie dotykających młode pokolenie. Podstawą tych chorób jest rozregulowanie obwodów neuronalnych kontrolujących fizjologiczny głód. Z drugiej strony niespotykana dotąd dostępność taniego pożywienia bogatego w węglowodany
i tłuszcze zakłóca układ nagrody w mózgu co prowadzi do otyłości. U większości otyłych pacjentów rozwija się również choroba sercowo-naczyniowa i cukrzyca typu 2, określane łącznie jako zespół metaboliczny. Taki stan może ostatecznie prowadzić do rozwoju nowotworów i skraca oczekiwaną długość życia. Większość ośrodków mózgu odpowiedzialnych za kontrolę równowagi pomiędzy głodem
a sytością znajduje się w podwzgórzu. Neurony AgRP mają kluczowe znaczenie dla zachowania żywieniowego, ponieważ silnie pobudzają głód u zwierząt. Regulacja aktywności neuronów AgRP, szczególnie na poziomie białka, nie jest w pełni zrozumiała. Niedawno wykazaliśmy, że mikroRNA (małe niekodujące RNA regulatorowe) w jądrze łukowatym podwzgórza mogą silnie wpływać na aktywność neuronów AgRP, głównie przez rozregulowanie translacji białka, co ostatecznie prowadzi do rozwoju otyłości u myszy. W proponowanym projekcie chcielibyśmy zbadać neurony AgRP, u których usuniemy regulatorowe mikroRNA.

Oczekujemy, że uzyskane wyniki: 1) dostarczą podstawową wiedzę na temat funkcji neuronów AgRP, szczególnie w zakresie ekspresji neuropeptydów
i kluczowych białek oraz 2) w przyszłości umożliwią rozwój celowanych terapii zaburzeń łaknienia kontrolowanych przez mózg.