PORT w Universiadzie

Szkolną pracownię chemiczną zamienili na nowoczesne laboratorium w Łukasiewicz – PORT. Nasz Instytut wspiera ósmoklasistów z wrocławskiej Aktywnej Małej Szkoły biorących udział w konkursie Universiada. Członkowie 5-osobowego Zespołu PolySens realizują swój projekt naukowy pod okiem dr inż. Róży Szwedy.

Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu naukowego dla dzieci i młodzieży jest chemia. Głównym celem Universiady jest zachęcenie uczniów starszych klas szkół podstawowych do rozwoju twórczego myślenia, zdobywania wiedzy w wielu obszarach, poznania metod planowania i prowadzenia badań, a następnie ich analizy. Pracując nad wspólnym projektem, uczestnicy trenują również umiejętność współpracy w grupie, organizację i zarządzanie czasem. Organizatorem konkursu jest Fundacja Omniveda.

Zespół PolySens szuka rozwiązania dla problemu długotrwałego przechowywania danych. Uczniowie mają pomysł na opracowanie nowych materiałów, które pozwolą zwiększyć gęstość informacji zakodowanych w molekułach. Niebawem przeprowadzą eksperymenty, które zweryfikują ich hipotezę badawczą. Nad ich pracą czuwa dr inż. Róża Szweda, Lider Zespołu Badawczego Funkcjonalnych Makrocząsteczek.

Jestem pod wrażeniem kreatywności tej grupy młodych badaczy, którzy sami obmyślili, jak mogą ulepszyć technologie rozwijane przez najlepsze ośrodki badawcze na świecie. To dla mnie bardzo ciekawe i przyjemne doświadczanie pracować z młodym pokoleniem. Dzieciaki nie widzą granic w swojej wyobraźni, co jest bardzo inspirujące – mówi dr inż. Szweda.

Obecnie uczniowie z zespołu PolySens pracują nad prezentacją projektową, z którą powalczą o zakwalifikowanie do ścisłego finału i możliwość przedstawienia efektów swojej pracy podczas Gali Finałowej. Laureatów Universiady wyłonią w czerwcu profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Trzymamy kciuki!

fot. Łukasiewicz – PORT