Trzeci konkurs WIB: rusza nabór ekspertów

Łukasiewicz – PORT zaprasza ekspertów w dziedzinie biotechnologii medycznej do współpracy w ramach programu WIB. Ruszyła rekrutacja do międzynarodowego panelu, który dokona merytorycznej oceny aplikacji zgłoszonych w trzecim konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

4 sierpnia rozpoczął się nabór uzupełniający na ekspertów w dwóch dziedzinach związanych z biotechnologią medyczną. Ich zadaniem będzie ocena projektów badawczych pod kątem wartości naukowej oraz społeczno-gospodarczej (w tym potencjału komercjalizacyjnego). Do ekspertów należeć będzie również okresowa ewaluacja naukowa realizowanych zadań badawczych oraz ich ocena końcowa. Rekrutacja ekspertów trwa od 4 sierpnia do 30 września 2023 r.

Trzeci konkurs WIB został ogłoszony 10 lipca 2023 r. W dwóch pierwszych konkursach o finansowanie badań mogły ubiegać się zespoły naukowe specjalizujące się w biotechnologii medycznej z zastosowaniami w onkologii. W trzecim konkursie obszar ten został rozszerzony, dzięki czemu możliwość zgłoszenia aplikacji mają naukowcy reprezentujący wszystkie obszary biotechnologii medycznej z zastosowaniami terapeutycznymi.

Pula środków, o które mogą się ubiegać zespoły naukowców prowadzące badania w dziedzinie biotechnologii medycznej, wynosi ponad 380 mln zł. Środki przyznawane w ramach konkursu są przeznaczone na finansowanie zespołów prowadzących działalność naukową, a także na komercjalizację wyników ich pracy lub związanego z tymi wynikami know-how. Program daje możliwość sfinansowania do 100% kosztów realizacji zadań badawczych, a także oferuje członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przyszłych zyskach z komercjalizacji rezultatów badań.

Zapraszamy do udziału w programie, który wspiera najlepszych polskich naukowców prowadzących badania nad nowymi metodami terapeutycznymi!

Treść ogłoszenia wraz ze szczegółową dokumentacją, regulaminem i wzorem umowy są dostępne na stronie WIB.

Łukasiewicz – PORT jest Podmiotem Zarządzającym programem WIB i organizatorem konkursu.