Trzeci konkurs WIB: zakończył się nabór wniosków

5 wniosków na łączną kwotę ponad 223 miliony złotych napłynęło do Łukasiewicz – PORT w ramach trzeciego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB).

Nabór ofert w trzecim konkursie WIB trwał od 2 do 13 października 2023 r. Mogły wziąć w nim udział zespoły naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowo-badawczych. W ramach konkursu do Łukasiewicz – PORT, Podmiotu Zarządzającego programem WIB, wpłynęło 5 wniosków, których całkowita wartość to ponad 223 mln złotych. W ich przygotowanie zaangażowani byli naukowcy z 14 jednostek naukowych i badawczych.

Aktualnie trwa procedura oceny wniosków, która składać się będzie z kilku etapów. Zgłoszone projekty w pierwszej kolejności zostaną poddane weryfikacji formalnej. Następnie międzynarodowe grono ekspertów zajmie się ich analizą merytoryczną zarówno pod względem naukowym, jak i biznesowym. Szczególny nacisk położony zostanie na potencjał komercjalizacyjny zakładanych efektów badań (nowatorskich technologii, leków i terapii), które będą mogły zostać wdrożone do produkcji i przyczynić się do rozwoju polskiej nauki.

Ogłoszenie wyników trzeciego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego jest planowane na marzec 2024 roku.

Poprzeczka w konkursie jest postawiona wysoko. W dotychczasowych konkursach wyłoniony został tylko jeden zespół badawczy, kierowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego, który realizuje projekt pn.: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Projekt HERO zdobył najwyższą ocenę ekspertów ze względu na połączenie dużej wartości naukowej i wysokiego potencjału komercjalizacyjnego spodziewanych wyników.

Więcej informacji o programie WIB można znaleźć na stronie internetowej: https://wib.port.org.pl/.