2022 rok w Łukasiewicz – PORT

Rok 2022 już za nami. Dla Łukasiewicz – PORT był to czas intensywny i pełen istotnych wydarzeń. Przypominamy najważniejsze z nich!

Nowa przestrzeń dla nauki

4 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa o doposażeniu Łukasiewicz – PORT w nieruchomości skarbu państwa. Dzięki niej siedziba Instytutu powiększyła się o ponad 4 ha terenu i 21 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni budynków. W pozyskanych przez Instytut obiektach powstaną kolejne laboratoria, jednostka kliniczna umożliwiająca prowadzenie badań w obszarze biotechnologii oraz Inkubator Technologiczny dla start-upów. Powiększy się także Centrum Edukacji Technologicznej. Doposażenie Instytutu oznacza również reintegrację Kampusu Pracze, który w całości należy teraz do Łukasiewicz – PORT. Więcej na ten temat.

Drugi konkurs WIB

Początek 2022 r. upłynął pod znakiem WIB. 17 stycznia podpisano umowę z Zespołem Badawczym wybranym w pierwszym konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego. Zespół HERO kierowany przez prof. Andrzeja Dziembowskiego otrzymał blisko 70 mln zł na realizację badań nad nowymi metodami terapii nowotworów z wykorzystaniem technologii terapeutycznego mRNA. Więcej.

10 marca ogłoszony został drugi konkurs WIB, w którym pula środków na badania w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii wynosi ponad 380 mln zł. Na konkurs wpłynęło 8 aplikacji, z których 7 pozytywnie przeszło etap weryfikacji formalnej. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w marcu 2023 r. Więcej.

Konferencje naukowe

Jesienią 2022 r. w Łukasiewicz – PORT odbyły się dwie międzynarodowe konferencje naukowe. Symposium on Advanced Technologies and Materials ATAM 2022 (6-9.09.2022) poświęcone było materiałom hybrydowym, fotonicznym, powłokom 2D, polimerom i perwoskitom. Konferencja PORT for Health: Oncology 2022 (28-30.09.2022) była wyjątkową okazją, by poznać najnowsze wyniki i kierunki badań w zakresie przyczyn i leczenia chorób nowotworowych.

Grant Horyzontu Europa i nowe projekty naukowe

W 2022 r. naukowcy z Łukasiewicz – PORT pozyskali w sumie 20 projektów o całkowitej wartości ponad 54 mln zł. Sukcesy odnosili m.in. w konkursach Narodowego Centrum Nauki, a także w programie Horyzont Europa. W tym ostatnim zespół Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii Łukasiewicz – PORT otrzymał grant w wysokości 1,5 miliona euro na realizację projektu SAME-NeuroID związanego z badaniem chorób neuropsychiatrycznych. Nasz Instytut pełni w nim w rolę koordynatora konsorcjum złożonego z prestiżowych europejskich instytucji naukowo-badawczych: Paryskiego Instytutu Badań nad Mózgiem, Instytutu Psychiatrii Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Więcej o projekcie.

W 2022 r. roku rozpoczęła się również realizacja ośmiu projektów pozyskanych w grudniu 2021 r., w których łączna kwota dofinansowania dla Łukasiewicz – PORT wynosi 8,5 mln.

Nowe Grupy Badawcze

W 2022 r. Centra Badawcze Łukasiewicz – PORT powiększyły się o trzy kolejne grupy badawcze: Grupę Badawczą Biobank w Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii (lider: dr Patrycja Gazińska), Grupę Badawczą Materiałów dla Fotoniki w Centrum Inżynierii Materiałowej (lider: dr Muhammad Danang Birowosuto) i Grupę Badawczą Epigenetyki Chorób Zakaźnych w Centrum Diagnostyki Populacyjnej (lider: dr Heng-Chang Chen).

Ogrody Doświadczeń

W minionym roku w naszym Instytucie rozpoczęło działalność Centrum Edukacji Technologicznej PORT – Ogrody Doświadczeń, które zaprasza dzieci i młodzież szkolną na warsztaty edukacyjne z zakresu chemii, fizyki, biologii, przyrody i ekologii. W 2022 r. w Ogrodach Doświadczeń zrealizowanych zostało blisko 140 godzin warsztatów, w których wzięło udział ok. 1500 uczestników z 35 placówek oświatowych. Więcej informacji.

Branżowy Punkt Kontaktowy

W 2022 r. w Łukasiewicz – PORT ruszył Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie (BPK TMiZ), który wspiera naukowców i przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków z programu Horyzont Europa na innowacyjne badania i wdrażanie nowatorskich technologii. Więcej o BPK TMiZ.

Szkoła doktorska

Łukasiewicz – PORT rozpoczął współpracę w zakresie kształcenia doktorantów z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dzięki temu młodzi naukowcy z uczelni medycznej będą mogli połączyć studia w szkole doktorskiej z pracą w Zespołach Badawczych oraz udziałem w badaniach aplikacyjnych i projektach prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze w naszym Instytucie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych sukcesów!