>

AdFarm

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Lider XII”

„Selektywne adsorbenty związków farmakologicznie czynnych na bazie minerałów warstwowych
przeznaczone do pracy w zakresie niskich oraz ultraniskich stężeń”

AdFarm

Wartość projektu: 1 486 542.50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 486 542.50 PLN
Okres realizacji: 2022-01-01 – 2025-01-01

Kierownik projektu: Wojciech Stawiński

W projekcie wytworzone zostaną innowacyjne materiały adsorpcyjne, które pozwolą na efektywną eliminację wybranych aktywnych biologicznie zanieczyszczeń z wody takich jak substancje endokrynnie czynne, niesterydowe leki przeciwzapalne, leki antydepresyjne oraz antybiotyki. Adsorbenty zostaną otrzymane z naturalnych minerałów poddanych modyfikacjom czynnikami fizycznymi i chemicznymi. Testy na ścieku modelowym i rzeczywistym zostaną wykonane w systemach zawierających ultraniskie stężenia zanieczyszczeń w celu odzwierciedlenia sytuacji panującej na stacjach uzdatniania wody, w ciekach oraz zbiornikach wodnych. Ponadto otrzymane materiały wykazywały się będą pewnym stopniem antybakteryjności ograniczającym lub eliminującym wzrost mikroorganizmów. Zakłada się uzyskanie wydajnych, możliwych do regeneracji adsorbentów będących w stanie selektywnie usuwać dane grupy związków z wody przy jednoczesnym zachowaniu ich niskiej ceny oraz zrównoważonego procesu wytwarzania