>

ASMOVPE

„Rozrzedzane arsenem związki azotku galu z wysoką zawartością As
wzrastane metodą epitaksji metaloorganicznej z fazy gazowej” 

(akronim projektu: ASMOVPE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „PRELUDIUM-21”

Nr projektu:2022/45/N/ST5/03912
Wartość projektu: 209 230,00 PLN
Wartość dofinansowania: 209 230,00 PLN
Okres realizacji projektu: 03/02/2023 – 02/02/2026
Kierownik projektu: Wojciech Tomasz Olszewski

Projekt realizowany w przez:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

W ramach projektu z konkursu PRELUDIUM-21 pt. „Rozrzedzane arsenem związki azotku galu z wysoką zawartością As wzrastane metodą epitaksji metaloorganicznej z fazy gazowej” będę realizował wzrost metodą MOVPE w celu pozyskania nowych materiałów oraz późniejszego zbadania ich własności. Ze względu na znaczący wpływ na zmianę struktury pasmowej azotku galu, wprowadzenie do niego arsenu to obiecujący zabieg inżynierii pasmowej, który może znaleźć zastosowanie w wielu technologiach opartych na azotkach grupy III.