>

DCMIB

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MATERIAŁÓW I BIOMATERIAŁÓW WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT

Inwestujemy w Waszą przyszłość

„Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”
(akronim: DCMiB)

Wartość projektu: 611 496 855,49 PLN
Wartość dofinansowania: 503 090 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 08.03.2008 – 31.12.2013

W ramach projektu DCMiB powstała najbardziej kompleksowa w Polsce infrastruktura badawcza, w skład której wchodzą:

  • cztery budynki laboratoryjne o łącznej powierzchni ponad 23,5 tys. m²
  • sieć 40 specjalistycznych, zintegrowanych w system, laboratoriów nano- i biotechnologicznych, w tym: otwarte powierzchnie laboratoryjne typu „open space”, laboratoria certyfikowane zgodnie z ISO 17 025, laboratoria biotechnologiczne o standardzie: GLP, GMP, BSL 1, 2, 3, laboratoria nanotechnologiczne wyposażone w clean room’y, laboratoria zintegrowane systemem informatycznym LIMS.

Laboratoria, w ramach projektu, wyposażone zostały w unikatową w skali kraju aparaturę badawczą, niezbędną do prowadzenia badań m.in. od skali nano- do ćwierć- i półtechnicznej z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Projekt DCMiB to największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w Polsce w obszarze R&D, zapewniający wyjątkowy potencjał w obszarze nanotechnologii i biotechnologii w skali kraju.

Realizacja projektu przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaowocowało utworzeniem centrum badawczo-rozwojowego typu RTO (eng. Research and Technology Organisation), dysponującego ultranowoczesnymi laboratoriami pozwalającymi realizować interesujące przemysł, aplikacyjne projekty badawcze oraz badania podstawowe uwzględniające światowe trendy rozwojowe.

Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.12.2015.