>

LaserMark

„Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów”
(akronim: LaserMark)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 8/2016

Wartość projektu: 7 850 000,00 PLN (w tym 1 050 000,00 PLN wkładu własnego)
Wartość dofinansowania: 3 359 625,00 PLN Wartość wkładu własnego: 140 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 15/12/2016 – 14/12/2020

Kierownik projektu: dr Tomasz Baraniecki
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. – Lider Konsorcjum
  2. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie technologii wytwarzania kolorowej personalizacji blankietów dokumentów identyfikacyjnych wykonanych z poliwęglanu z wykorzystaniem laserów o różnej długości fal. Zgodnie z założeniami projektowymi otrzymana personalizacja charakteryzować się będzie wysoką rozdzielczością oraz szerokim gamutem kolorystycznym ułatwiającym jednoznaczną weryfikację posiadacza dokumentu, co wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli. Założeniem technologii jest umieszczenie warstwy podatnej na selektywne reakcje barwne wewnątrz struktury dokumentu identyfikacyjnego przed procesem laminacji. Reakcje barwne aktywowane będą przez promieniowanie laserowe o ściśle określonych długościach fal. Technologia personalizacji gwarantować będzie zgodność dokumentu identyfikacyjnego z wymaganiami norm ISO/IEC 7810, ISO/IEC 10373-1, ISO/IEC 24789-2, ISO/IEC 18745-1 oraz odpowiednich Dyrektyw UE.