Kontakt

Centrum Edukacji Technologicznej PORT – Ogrody Doświadczeń
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
ogrody.doswiadczen@port.lukasiewicz.gov.pl